Raieõiguse ost ja metsaraie korraldamine

Raieõiguse ost

Raieõiguse ost ja metsaraie kaasaegse metsaraietehnikaga on Viimsi Mets OÜ üks põhilisi tegevusvaldkondi. Töötame selle nimel, et kogu raiutud ressurss saaks võimalikult efektiivselt ära kasutatud.
icon
Turberaie

Turberaie käigus raiutakse puid mitmes järgus ja antakse seeläbi noortele puudele võimalus vanemate puude turbe all jõudsamalt arenema hakata.

Turberaie soodustab metsa looduslikku uuenemist ja mets pakub endiselt kaitset ning peavarju nii loomadele kui ka seal pesitsevatele lindudele.

icon
Lageraie

Lageraie käigus raiutakse ühe korraga kogu mets. Alles jäetakse vaid valitud seemne- ja säilikpuud, mille ülesandeks on seemendada ja soodustada metsa looduslikku uuenemist.

Lageraie järel tärkav uus metsapõlv kasvab ühevanuseks ja on reeglina kvaliteetsem kui erineval ajal istutatud või seemnest tärganud puud.

metsaraie

Metsaraie

Metsaraie liigid jaotuvad uuendus- ja hooldusraieteks. 

Valgustusraie teostatakse noorendikes ja kuni 20-aastastes metsades, kus puutüvede diameeter ei ületa veel 8 sentimeetrit.

Harvendusraie viiakse läbi 40-60 aastastes metsades. Raie eesmärgiks on viia soovitud puuliigi arvukus soovitud tasemele ja seeläbi suurendada puistu tootlikust.

Sanitaarraie eesmärk on eemaldada metsast surnud ja kahjustada saanud puud. Kasutatakse eeskätt puistu tervisliku seisukorra säilitamiseks või parandamiseks.

Uuendusraie jaguneb turberaieks ja lageraieks, mille käigus raiutakse metsast ühe või siis mitme raie käigus kõik raieküpsed puud.

Raieõiguse võõrandamine

Raieõiguse võõrandamine saab alguse raieõiguse ostja ja müüja vahelise lepingu sõlmimisega. Raieõiguse võõrandamise leping sätestab metsaraie ja metsamaterjali müügitingimused.

Lepingus on näidatud eraldised, millel raietöid teostatakse, raietööde maht ja tähtaeg ning metsamaterjali hinnad ja maksetingimused. Vajadusel määratakse raielangile ligipääsuks vajalike teede ja maade kasutamise kord ning tingimused.

Metsaomaniku soovil võib lepingusse lisada raiejärgse roobaste silumise, laoplatside korrastamise ja metsaveoks kasutatud teede korrastamise tingimused.

Reeglina sõlmitakse raieõiguse võõrandamise leping kuni üheks aastaks. Alati on võimalik lepingu tingimusi ja tähtaega ka muuta, kuna heitlikud ilmastikuolud võivad raietöid takistada ning edasi lükata.
raieõiguse võõrandamine

Kasvava võsa raieõiguse ost

Kasvava võsa raieõiguse ost toimub lõigatud võsa kuupmeetri alusel. Ennem võsalõikusega alustamist lepivad raieõiguse ostja ja müüja lõigatud ja virnastatud võsa kuupmeetri hinnas kokku. Vajadusel sätestatakse see ka raieõiguse võõrandamise lepingus.

Ostame kasvava võsa raieõigusi nii võsastunud raielankidel kui ka võssa kasvanud põllu- ja rohumaadel. Võsalõikus toimub tavaliselt giljotiiniga kuid harvematel juhtudel ka harvesteri lõikepeaga. Giljotiiniga lõigatava võsa vanus võiks olla vähemalt kümmekond aastat, kõrgus 7-8 meetrit ja tüvede rinnasdiameeter vähemalt 5 sentimeetrit.
usaldusväärne ettevõte 2023
Metsaomanikule
Koostööpartnerid
  • qxif-angle-rightMetsapartner OÜ
  • qxif-angle-rightDorioone Timber OÜ
  • qxif-angle-rightPärnu Puit OÜ
  • qxif-angle-rightMetsapere Metsad OÜ
Kontakt
  • qxio-ios-telephone+372 526 0897
  • qxio-ios-emailinfo@viimsimets.ee
  • qxio-locationJärva maakond, Paide linn
Keskväljak 10, 72713
© Viimsi Mets OÜ | Kõik õigused on kaitstud | Veebilehe teostus: METSAOST.eu