Hakkepuidu ost kasvava võsa ja raiejäätmetena

Hakkepuidu ost

Hakkepuidu ost raiejäätmete ja virnastatud või kasvava võsa näol. Pakume metsaomanikule võimalust, et kasutada maksimaalselt ära kogu metsaraie käigus tekkiv ressurss.
icon
Raiejäätmete ost
Raiejäätmete ost ebastandardsete või mädanike ja parasiitide poolt kahjustatud puutüvede, puuokste ja võrade ning alusmetsa raie käigus tekkinud võsa näol.
icon
Kasvava võsa ost
Kasvava võsa ost toimub võsamaterjali kuupmeetri alusel. Puiduhakke tootmiseks sobiv võsa võiks olla 6-8 meetri kõrgune ja rinnasdiameetriga 4-6 cm.
icon
Virnastatud võsa ost
Virnastatud võsa ost kokkukuhjatud võsamaterjali mahu põhjal. Lõigatud võsa peab olema metsast välja toodud ning metsamaterjali kogumisplatsil ladustatud.
icon
Võssa kasvanud maa ost
Võssa kasvanud maa ost energiavõsa majandamiseks ja puiduhakke tootmiseks, mis leiab tänapäeval kasutust elektri- ja soojusenergia tootmiseks.
raiejäätmete ost

Raiejäätmete ost

Raiejäätmete ost erinevate metsaraie käigus tekkivate jäätmete näol. Olgu nendeks siis alusmetsa raietööde käigus lõigatud võsa, laasimisel tekkiv oksarisu või saetööstusele saagimiseks liialt peene diameetriga ümarmaterjal.

Suurepäraselt sobib puiduhakke tootmiseks mädanike või haiguste poolt räsitud metsamaterjal ja kahjurite poolt kahjustatud puutüved.

Hakkepuidu ost raiejäätmete näol tagab metsaomanikule maksimaalse tulu kogu raiutavast metsast. Lisaks saab metsaomanik kindel olla, et maha jäetud ja saematerjaliks kasutuskõlbmatu ning haiguste ja parasiitide poolt kahjustatud puutüved ei kujuta ohtu kasvama jäetud või siis tärkavale metsapõlvele.

Virnastatud võsa ost

Virnastatud võsa ost võsamaterali kuupmeetri alusel. Virnastatud võsa müük on võimalik juhul kui võsamaterjal on ladustatud taheda pinnasega laoplatsile. Laoplatsile peab olema tagatud ligipääs veoautole koos puiduhakkuriga ning poolhaagisega veokitele, mis puiduhaket transpordivad. 

Tingimustele vastava laoplatsi puudumisel võiks võsa olla virnastatud võimalikult lähedale kõvakattega teele. Sellisel juhul saaks autokraana haaratsiga võsamaterjali teeservas parkivale puiduhakkurile ette sööta.

Arvestada tuleks veel sellega, et hakkepuidu purustamine võib tekitada lendlevat puidutolmu. Seega ei ole otstarbekas võsamaterjali laoplatse koondada elamute lähedusse. Lisaks tuleks veenduda selles, et teeserva pargitud veokid ei sulgeks mõlemat sõidusuunda.
virnastatud võsa ost

Kasvava võsa ost

Kasvava võsa ost puiduhakke tootmiseks. Ostame kasvavat võsa juba lõigatud võsamaterjali kuupmeetri alusel ja võssa kasvanud kinnistuid koos maaga. Vajadusel oleme kasvava võsa lõikusel abiks oma nõu ja jõuga.

Hakkepuidu ost võssa kasvanud maade näol, tagab meile võimaluse energiavõsa kasumlikuks majandamiseks ning selle väärtustamiseks soojus- ja elektrienergia näol, mida saame me kõik oma koduses majapidamises ära kasutada.

Kuna viimastel aastastel on Euroopa Liidu riikides alustatud kivisöel põhinevate katlamajade sulgemist, oleme ka meie üha enam pööranud rõhku taastuvenergia allikate leidmisele ja nende ärakasutamisele.
usaldusväärne ettevõte 2023
Metsaomanikule
Koostööpartnerid
  • qxif-angle-rightMetsapartner OÜ
  • qxif-angle-rightDorioone Timber OÜ
  • qxif-angle-rightPärnu Puit OÜ
  • qxif-angle-rightMetsapere Metsad OÜ
Kontakt
  • qxio-ios-telephone+372 526 0897
  • qxio-ios-emailinfo@viimsimets.ee
  • qxio-locationJärva maakond, Paide linn
Keskväljak 10, 72713
© Viimsi Mets OÜ | Kõik õigused on kaitstud | Veebilehe teostus: METSAOST.eu