Metsa ost kasvaval või raiutud metsamaa kujul

Metsa ost

Metsa ost ja selle majandamine on Viimsi Mets OÜ põhiline tegevusvaldkond. Kliendid hindavad meid kui usaldusväärset metsafirmat, mis omab isiklikku metsatehnikat ja professionaalset tööjõudu.
icon
Metsamaa ost
Metsamaa ost kogu Mandri-Eestis ning Hiiu- ja Saaremaal. Metsamaa müük on võimalik ka osaliselt ja hüpoteegi või erinevate piirangute olemasolul.
icon
Kasvava metsa ost
Kasvava metsa ost ja metsaraie saab teoks kehtiva metsamajandamiskava olemasolul. Vajadusel oleme abiks metsakava koostamisel ja metsateatise esitamisel.
icon
Raiutud metsamaa ost
Raiutud metsamaa ost annab metsafirmale suurepärase võimaluse seda jätkusuutlikult edasi majandada ning tagada seeläbi Eesti metsade järjepidevus.
icon
Võsastunud metsamaa ost
Võsastunud metsamaa ost energiavõsa kasvatamiseks ja puiduhakke tootmiseks, mis leiab laialdast kasutust katlamajades ning koostootmisjaamades.
metsamaa ost

Metsamaa ost

Metsamaa ost eestimaise metsafirma poolt, mis tagab metsaomanikele personaalse teeninduse ja alati konkurentsivõimelise turuhinna. Olles pikaaegse kogemusega metsaettevõte, hindame metsaomanike privaatsust ja isikuandmete kaitset äärmiselt kõrgelt.

Seetõttu võite kindel olla, et käsitleme metsakinnistute andmeid konfidentsiaalse teabena ja tagame nende töötlemisel turvalisuse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Meiepoolne hinnapakkumine on müüjale tasuta. Metsa ligikaudse väärtuse oskame öelda ka metsamajanduskava puudumisel. Vajadusel tuleb meie metsahindaja isiklikult kohale, et müügiks pakutav metsakinnistu oma silmaga ära hinnata.

Kasvava metsa ost

Kasvava metsa ost koos metsamaterjali ja raiejäätmete realiseerimisega. Metsaraie- ja metsaveoteenused teostame omade jõududega, mitte ei vahenda neid edasi. Sealhulgas viime läbi raietööde järgsed hooldustööd raielangil ja metsamaterjali laoplatsidel.

Vajadusel tasandame metsatehnika poolt tekitatud roopad ja silume kraaviperved ning metsamaterjali äraveoteed. Oleme valmis abistama ka kuivenduskraavide planeerimisel ja rajamisel.

Kasvava metsa müük eeldab seda, et metsakinnistul ei oleks piiranguid, mis takistaks raietööde läbiviimist. Lisaks tuleks veenduda selles, et metsatehnika raielangile ligi pääseb ning vajadusel sõlmida vastavad kokkulepped naaberkinnistute omanike või kohaliku omavalitsusega.
kasvava metsa ost
raiutud metsamaa ost

Raiutud metsamaa ost

Raiutud metsamaa ost kas siis osaliselt või täielikult läbi raiutud metsakinnistute näol. Järjepideva metsafirmana oleme keskendunud jätkusuutlikule metsa majandamisele ja teeme kõik selleks, et Eesti metsad oleksid elujõulised ka tulevikus.

Raiutud metsamaa müük tagab kõnealuse metsa uuenemise kasvukohale sobivate puuliikidega ja loodusliku elukeskkonna taastekke. Metsaomanikena oleme kohustatud ellu viima metsa uuendamise võtteid, mis hiljemalt viie aasta pärast peale raiet tagavad metsa uuenemise.

Mets loetakse uuenenuks kui raielangil kasvab piisavalt kasvukohatüübile sobivaid noori puid, mis tagavad uue ja täisväärtusliku metsapõlve tekke.

Võssa kasvanud metsamaa ost

Võssa kasvanud metsamaa ost annab metsafirmale võimaluse kasutada erinevaid metsamajanduslikke võtteid, et kõnealust metsakinnistut väärtustada. Tihtilugu puuduvad metsomanikul endal vastavad teadmised ja vahendid, et raiutud metsamaad taaskord tootlikuks muuta.

Seega ei saa pahaks panna, kui metsaomanik raiejärgset kinnistut müüa soovib või siis selle metsafirmale lepingu alusel majandada annab. Kuna raielangi arenemine tootliku metsani võtab aega aastakümneid, siis on mõtlemisainet siin küll ja veel.

Võssa kasvanud metsamaa müük metsafirmale tagab selle, et kõnealusel metsamaal saavad ühel päeval puud taaskord taeva poole sirguda ning ümbritsevale elukeskkonnale peavarju pakkuda. Selliste võsastunud raielankide majandamata jätmise korral, võib aga võimust võtta vähemväärtuslik paju ja lepavõsa, mis ei paku esteetilist kujutelma metsast ega ka võimalikust tuluallikast.
usaldusväärne ettevõte 2023
Metsaomanikule
Koostööpartnerid
  • qxif-angle-rightMetsapartner OÜ
  • qxif-angle-rightDorioone Timber OÜ
  • qxif-angle-rightPärnu Puit OÜ
  • qxif-angle-rightMetsapere Metsad OÜ
Kontakt
  • qxio-ios-telephone+372 526 0897
  • qxio-ios-emailinfo@viimsimets.ee
  • qxio-locationJärva maakond, Paide linn
Keskväljak 10, 72713
© Viimsi Mets OÜ | Kõik õigused on kaitstud | Veebilehe teostus: METSAOST.eu